český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/11/16 10:23

 

ČISTIACE ROZPÚŠŤADLO, ROZPÚŠŤADLO
PRE POLYMÉRNE ŽIVICE
Nátery a farby

Polyuretány, epoxidy, polyestery, Bis GMA

 

ODSTRAŇOVANIE TUHÝCH POLYURETANOVÝCH PIEN

PRED A PO VYTVRDENÍ

 

ODSTRÁNENIE ALEBO ROZPUSTENIE LEPIDIEL

DVOJSLOŽKOVÝCH EPOXIDOV

URETÁNAKRYLÁTOV, POLYOLPOLYURETÁNOV PRED ALEBO PO POLYMERIZÁCII

 

NÁHRADA ZA ROZPÚŠŤADLÁ CMR

ŽIADNE VÝSTRAŽNÉ ANI VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nariadenie CLP 1272 GHS)

 

 

Nie je klasifikované ako horľavé

 

Zaručene bez obsahu nebezpečných, škodlivých

dráždivých alebo senzibilizujúcich látok

 

Nízka prchavosť

Zníženie spotreby

 

Optimalizácia plánu hospodárenia s rozpúšťadlami

Plán hospodárenia s rozpúšťadlami 

(SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadné

Farba

 Vizuálny

žltá

Zápach

 Posúdenie čuchom

Ľahký, mangový

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4450

Bod tuhnutia

 ISO 3016

-12

°C

Varenie - destilácia

ISO 3405

189 - 225

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

>40

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

1,7

mm²/s

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

ppm

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

>180 

Rýchlosť vyparovania

 –

>3

hodín

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

ISO 2719

90 

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

205

°C

Spodná hranica výbušnosti

NF EN 1839

2,6

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

NF EN 1839

28,5

% (objemové)

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biodegradovateľnosť

Vhodný test OECD

62

%

Obsah VOC (prchavé organické zlúčeniny)

-

41

%

Nebezpečenstvo pre vodu

WGK Nemecko

1 bezpečné

trieda

Obsah benzénu

ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

-

0

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

-

0

%

Obsah látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie

Nariadenie CLP

0

%

Obsah zlúčenín s PRP

-

0

%

Obsah zlúčenín s ODP

-

0

%

 *nm: nenamerané alebo nemerateľné

 

Upozornenie: v prípade rozdelenia tohto výrobku a jeho nového zabalenia nepoužívajte kovové obaly.

 

BALENIA

Kontajner GRV 1000 KG

      

Barel 200 KG

 

     

Nádoba 20 KG

  

 

 

 

rozpúšťadlo živice, kompozitné rozpúšťadlo, polyesterové rozpúšťadlo, čistič živice, polyesterový čistič, kompozitný čistič. Čistič polyuretánovej peny. Rozpúšťadlo polyuretánovej peny. Odstraňovač polyuretánovej peny. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE